Tillbaka till startsidan


Det finns många arter som är fredade som enligt 33§ jaktförordningen tillfaller staten ( kronans vilt ).
Det betyder att Du som tar hand om ett vilt levande eller dött.
Får inte behålla djuret själv utan Du skall vända dej till polisen
eller Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm för vidare instruktioner.

Fredade djur:
Björn, varg, lo, myskoxe, fjällräv, utter, valar, fiskgjuse, 
bivråk, tornuggla, hökuggla, berguv, fjälluggla, lappuggla, 
slaguggla, rördrom, lunnefågel, salskrake, svarthalsad dopping, 
skärfläcka, gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, 
kungsfiskare, blåkråka, härfågel, sommargylling, fjällgås,
 skräntärna, svarttärna samt alla storkar, örnar, glador, falkar och kärrhökar.

Som konservator får jag inte ta emot de djur som nämns ovan, 
utan att det finns med ett skriftligt tillstånd ifrån Naturvårdsverket.
De rovfåglar och ugglor jag får ta emot utan tillstånd är:
Duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, kattuggla, hornuggla, jorduggla, pärluggla, sparvuggla.


Skrålla dej ner till dom olika länkarna